AKTUALITY

SOUTĚŽ

Soutěž pro mateřské a základní školy

Sběrné suroviny Hodonín, s. r. o.

Pánov 3989, 695 01  Hodonín

 

vyhlašují soutěž pro školy a školky ve sběru papíru,

která bude probíhat v termínu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

„Kdo nejvíc nasbírá, ten prachy v kapse má!“

 

Ceny:     1. cena                     5.000,- Kč

               2. cena                     3.000,- Kč

               3. cena                      1.000,- Kč

 

               + bonus cena           -   5.000,- Kč

(losování ze všech zúčastněných škol – nezáleží na odevzdaném množství)

 

Podmínky soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá mateřská a základní škola. Úkolem školy je v daném období 1. 1. – 31. 12. 2015 soutěže nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za zvýhodněné ceny. Vítěz bude ten, kdo nasbírá největší množství papíru.

Po telefonické domluvě ze strany školy bude v předem dohodnutých termínech bezplatně přistaven kontejner nebo svozový automobil. Sběr bude na náklady odběratele odvezen ke zvážení a zpracování, zvážené množství papíru bude průběžně evidováno.

Každá zúčastněná škola bude po skončení soutěže odměněna dárkovými předměty.

 

Do soutěže bude započítán i materiál, který dovezou jiné subjekty ve Váš prospěch na výkupny Hodonín (Pánov 3989, Hodonín) a Veselí nad Moravou (Masarykova 1664, Veselí nad Moravou) (např. obchody, podniky apod. – lze dohodnout i odvoz z naší strany).

 

Vykupují se tyto druhy papíru: smíšený papír, lepenka a kartóny, časopisy a letáky, noviny.

 

Průběžné výsledky budou ke zhlédnutí na webu www.sbersurovin.cz.

 

Výsledky k 31.12.2015

 

1. místo ZŠ Šardice

2. místo ZŠ Mikulčice

3. místo ZŠ Blatnice p. Sv. Ant. 

 

 

Podrobnější informace:

 

na telefonu: 518 353 693

na e-mailu: sbernesuroviny@tiscali.cz

na mobilu: 602 573 209 (paní Němečková)

na webu: www.sbersurovin.cz

 

 

Miroslava Němečková

jednatelka společnosti